Přihláška na LTŠ ČASP 2017
start
 
Jméno a příjmení *

 
Datum narození *

 
Univerzita *

Kde v současnosti studujete, či jste studoval/a
 
Fakulta, studijní obor, forma studia *

 
Ročník studia *


 
Email *

 
Telefon *

 
Byl/a jste doposud aktivní v nějaké neziskové organizaci (ČASP, EFPSA či jiné)? Pokud ano, jak? *

 
Co si představujete pod pojmem trenér? *

 
Máte zkušenost s přípravou a vedením workshopu/tréninku? *

 
Pokud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, kolik cca hodin tréninků či workshopů jste vedl/a?

 
Co vás motivuje k účasti v Letní trénerské škole ČASP? *

 
Jak byste získané vědomosti/schopnosti rád/a zužitkoval/a? *

 
V čem vidíte své silné stránky? *

 
Měl/a byste zájem trénovat i na evropské úrovni? (např. v rámci EFPSA) Pokud ano, jaká je vaše úroveň anglického jazyka? *

 
Jak byste se popsal/a jednou smskou (160 znaků)? *

Něco specifického pro Vás, čím bychom si Vás mohli zapamatovat
 
Zde je prostor pro vaše komentáře či dotazy.

Děkujeme za vyplnění této typeform
Nyní vytvořte svůj vlastní — je to zdarma, snadné a krásné
Vytvořte <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform